ΠΛΟΙΑ / ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - Σωληνουργικές Μεταλλικές Kατασκευές Έργα TECHNOMARINE

Πλοία

Η εταιρία μας “Παπαϊωάννου Λ. & Σια” με εμπειρία 50 ετών στη διαμόρφωση σωλήνων πλοίων, όντας στην αγορά από το 1970 κατασκευάζοντας αγωγούς τσιμέντων (για τη μεταφορά χύδην τσιμέντου) σε εργοστάσια παραγωγής – διανομής τσιμέντου καθώς και σε πλοία μεταφοράς του.

Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως σωληνουργικές εργασίες σε πλοία, βιομηχανίες και λεβητοστάσια.  Σωλήνες σιδερένιοι, χάλκινοι ή άλλου υλικού (πλαστικό) μαζί με όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα.